Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong element_children() (dòng 6593 của /var/www/ttudkhcn.vinhlong.gov.vn/public_html/includes/common.inc).
  • Warning: Illegal string offset '#children' trong drupal_render() (dòng 6050 của /var/www/ttudkhcn.vinhlong.gov.vn/public_html/includes/common.inc).
  • Warning: Cannot assign an empty string to a string offset trong drupal_render() (dòng 6050 của /var/www/ttudkhcn.vinhlong.gov.vn/public_html/includes/common.inc).
  • Warning: Illegal string offset '#children' trong drupal_render() (dòng 6060 của /var/www/ttudkhcn.vinhlong.gov.vn/public_html/includes/common.inc).
  • Warning: Illegal string offset '#children' trong drupal_render() (dòng 6098 của /var/www/ttudkhcn.vinhlong.gov.vn/public_html/includes/common.inc).
  • Warning: Illegal string offset '#printed' trong drupal_render() (dòng 6105 của /var/www/ttudkhcn.vinhlong.gov.vn/public_html/includes/common.inc).

Hoạt động KH&CN

Thực hiện đề tài/dự án KH&CN và ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Người viết quantri T4, 23/03/2016 - 12:19

* Trong năm 2013

* Đề tài cấp tỉnh:

- Dưa cải muối chua tại Vĩnh Long (phối hợp trường ĐHCT).

* Đề tài cấp cơ sở (05 đề tài):

Nghiên cứu chuyển giao khoa học và công nghệ

Người viết quantri T7, 19/03/2016 - 20:30