Liên hệ

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ Vĩnh Long
Địa chỉ: Số 339A, ấp Tân Xuân, xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070.3825369